Usługi prawne dla przedsiębiorców i osób prawnych

Proponuję wsparcie na każdym etapie działalności gospodarczej, bez względu na formę organizacyjno-prawną firmy, którą reprezentuję. Pomagam w powołaniu wszelkich typów spółek i innych osób prawnych, w tym stowarzyszeń oraz fundacji. Uczestniczę w przekształceniach, podziałach, połączeniach, likwidacjach i upadłościach firm. W ramach obsługi zapewniam pomoc w toku bieżącego funkcjonowania podmiotów polegającą w szczególności na udzielaniu porad, sporządzaniu opinii, opracowywaniu projektów umów, innych aktów i pism, występowaniu przed sądami i urzędami oraz obsłudze egzekucji. Świadczę usługi prawne dla spółek cywilnych, osobowych czy kapitałowych.

Pomoc na rzecz stowarzyszeń i fundacji wykonuję na specjalnych zasadach uwzględniając szczególną rolę organizacji pozarządowych. Działam zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Obsługa prawna firm poprzedzona zostaje dokładnym omówieniem szczegółów współpracy. Polega ona zarówno świadczeniu spółkom, fundacjom oraz stowarzyszeniom stałej pomocy, jak i doraźnym udzielaniu wparcia oraz prowadzeniu konsultacji w sytuacjach problematycznych.


Usługi, w jakich się specjalizuję, to między innymi:
- przygotowanie projektów umów,
- tworzenie, przekształcanie oraz likwidowanie wszystkich typów spółek, a także stowarzyszeń i fundacji,
- prowadzenie postępowań rejestrowych przed KRS oraz kontakty z notariuszami,
- bieżąca obsługa prawna firm,
- uczestnictwo oraz doradztwo w negocjacjach,
- reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi oraz Sądem Najwyższym,
- prowadzenie postępowań windykacyjnych,
- prawo obrotu nieruchomościami,
- prawo budowlane,
- zamówienia publiczne.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Ewa Oleszczuk

ul. Derdowskiego 7 lok. 125,
81-369 Gdynia

tel. 501-062-880

tel./fax 58 661-39-52

e-mail: eoleszczuk@radcagdynia.pl

 

Pokaż dojazd

Nawigacja:

© 2013 Kancelaria - Radca Prawny Ewa Oleszczuk Google+
Kancelaria - Radca Prawny
Ewa Oleszczuk
ul. Derdowskiego 7 lok. 125,
81-369 Gdynia
Zamknij mapę