Zakres działalności

Zakres usług Kancelarii Radca Prawny Ewa Oleszczuk w Gdyni

  • Przedsiębiorcy i osoby prawne

  • Klienci indywidualni

  • Wspólnoty mieszkaniowe

  • Przedsiębiorcy i osoby prawne


Przedsiębiorcy i osoby prawne

Proponuję wsparcie na każdym etapie działalności gospodarczej bez względu na formę organizacyjno-prawną. Pomagam w powołaniu wszelkich typów spółek i innych osób prawnych, w tym stowarzyszeń i fundacji. Uczestniczę w przekształceniach, podziałach, połączeniach, likwidacjach i upadłościach. Zapewniam pomoc prawną w toku bieżącego funkcjonowania podmiotów polegającą w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii, opracowywaniu projektów umów, innych aktów i pism, występowaniu przed sądami i urzędami oraz obsłudze egzekucji.

Pomoc na rzecz stowarzyszeń i fundacji wykonuję na specjalnych zasadach uwzględniając szczególną rolę organizacji pozarządowych.


Specjalizuję się między innymi w:
- przygotowaniu projektów umów,
- tworzeniu, przekształceniach i likwidacji wszystkich typów spółek, a także stowarzyszeń i fundacji,
- postępowaniu rejestrowym przed KRS oraz kontaktach z notariuszami,
- bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców,
- uczestnictwie oraz doradztwie w negocjacjach,
- reprezentacji w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi oraz Sądem Najwyższym,
- postępowaniu windykacyjnym,
- prawie obrotu nieruchomościami,
- prawie budowlanym,
- zamówieniach publicznych.


Klienci indywidualni

Klientom indywidualnym świadczę pomoc w zakresie prawa cywilnego, autorskiego, spadkowego i rodzinnego. Zajmuję się reprezentacją w postępowaniach sądowych, windykacyjnych oraz egzekucyjnych. Przygotowuję projekty umów i pism, w tym pism procesowych takich jak: pozwy, odpowiedzi na pozwy, apelacje, skargi kasacyjne, zażalenia, a także reprezentuję Klientów przed sądami w toku całego postępowania. Reprezentuję Klientów indywidualnych także w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi. Zapewniam doradztwo i reprezentację Klientów w sprawach przed organami podatkowymi oraz w relacjach z ZUS. Udzielam porad i sporządzam opinie prawne.


Specjalizuję się między innymi w:
- prawie autorskim,
- sprawach pracowniczych,
- sprawach o zapłatę,
- dochodzeniu odszkodowań oraz zadośćuczynienia,
- sporządzaniu projektów umów,
- zasiedzeniu nieruchomości,
- postępowaniu o wydanie nieruchomości,
- zniesieniu współwłasności,
- rozwodach i alimentach,
- rozdzielności majątkowej między małżonkami,
- prawie obrotu nieruchomościami,
- prawie budowlanym,
- podziałach majątku,
- prawie lokalowym, w tym eksmisjach i sprawach związanych z najmem,
- umowach deweloperskich,
- sprawach o spadek, związanych z dziedziczeniem, uznaniem za niegodnego dziedziczenia, wydziedziczeniem i o zachowek,
- dochodzeniu roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia,
- odszkodowaniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
- zwrotach wywłaszczonych nieruchomości, odszkodowaniach związanych z wywłaszczeniem oraz reprywatyzacją,
- postępowaniu administracyjnym.


Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnoty mieszkaniowe od chwili powstania borykają się z różnymi problemami. Problemy te zachodzą na wszelkich możliwych płaszczyznach: pomiędzy sąsiadami, w relacjach z dostawcami towarów i usług, w związku z robotami budowlanymi i remontami, wynikają z zobowiązań z umów wzajemnych, czy powstają w toku zmian przeznaczenia części wspólnych, jak również w relacjach z zarządcą czy administratorem.
Oferuje obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych oraz osób i podmiotów zarządzających lub administrujących wspólnotami. Podejmuję się stałej współpracy lub świadczę usługi w jednostkowo powierzonych sprawach.


Zasady współpracy

Zasady współpracy uzależniam od potrzeb Klienta. Porady i konsultacje świadczone są na rzecz wszystkich Klientów w biurze Kancelarii lub innym miejscu ustalonym z Klientem. Opinie prawne i sprawy sądowe dla Klientów indywidualnych realizuję na podstawie zlecenia określającego warunki współpracy. Wynagrodzenie szacujemy przy uwzględnieniu koniecznego nakładu pracy, po zapoznaniu się ze sprawą.
Klientom poszukującym stałej obsługi prawnej oferuję zawarcie umowy, w której pomoc prawna świadczona jest według stawek godzinowych lub ryczałtowo.


Przydatne linki

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Ewa Oleszczuk

ul. Derdowskiego 7 lok. 125,
81-369 Gdynia

tel. 501-062-880

tel./fax 58 661-39-52

e-mail: eoleszczuk@radcagdynia.pl

 

Pokaż dojazd

© 2013 Kancelaria - Radca Prawny Ewa Oleszczuk Google+
Kancelaria - Radca Prawny
Ewa Oleszczuk
ul. Derdowskiego 7 lok. 125,
81-369 Gdynia
Zamknij mapę