Usługi prawne dla klientów indywidualnych

Klientom indywidualnym świadczę pomoc w zakresie prawa cywilnego, autorskiego, spadkowego i rodzinnego. Zajmuję się reprezentacją w postępowaniach sądowych, windykacyjnych oraz egzekucyjnych. Przygotowuję projekty umów i pism, w tym pism procesowych takich jak: pozwy, odpowiedzi na pozwy, apelacje, skargi kasacyjne, zażalenia, a także reprezentuję Klientów przed sądami w toku całego postępowania.
Reprezentuję Klientów indywidualnych także w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi. Zapewniam doradztwo i reprezentację Klientów w sprawach przed organami podatkowymi oraz w relacjach z ZUS.
Udzielam porad i sporządzam opinie prawne.


Specjalizacje to między innymi:
- prawo autorskie,
- sprawy pracownicze,
- sprawy o zapłatę,
- dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynienia,
- sporządzanie projektów umów,
- zasiedzenie nieruchomości,
- postępowanie o wydanie nieruchomości,
- zniesienie współwłasności,
- rozwody i alimenty,
- rozdzielność majątkowa między małżonkami,
- prawo obrotu nieruchomościami,
- prawo budowlanym,
- podziały majątku,
- prawo lokalowem, w tym eksmisje i sprawy związane z najmem,
- umowy deweloperskie,
- sprawy o spadek, związane z dziedziczeniem, uznaniem za niegodnego dziedziczenia, wydziedziczeniem i o zachowek,
- dochodzenie roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia,
- odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
- zwroty wywłaszczonych nieruchomości, odszkodowaniah związane z wywłaszczeniem oraz reprywatyzacją,
- postępowanie administracyjne.


Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Ewa Oleszczuk

ul. Derdowskiego 7 lok. 125,
81-369 Gdynia

tel. 501-062-880

tel./fax 58 661-39-52

e-mail: eoleszczuk@radcagdynia.pl

 

Pokaż dojazd

Nawigacja:

© 2013 Kancelaria - Radca Prawny Ewa Oleszczuk Google+
Kancelaria - Radca Prawny
Ewa Oleszczuk
ul. Derdowskiego 7 lok. 125,
81-369 Gdynia
Zamknij mapę