Przydatne linki

Prawo i s±downictwo
Sejm RP – http://www.sejm.gov.pl/
S±d Najwyższy – http://www.sn.pl/
Naczelny S±d Administracyjny – http://www.nsa.gov.pl/
Trybunał Konstytucyjny – http://www.trybunal.gov.pl/
Krajowy Rejestr S±dowy – http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/

Administracja publiczna
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – http://www.premier.gov.pl/
Ministerstwo Sprawiedliwo¶ci – http://ms.gov.pl/
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – http://www.mswia.gov.pl/
Ministerstwo Finansów – http://www.mf.gov.pl/

Finanse
Narodowy Bank Polski – http://www.nbp.pl/
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – http://www.ebrd.com/
Europejski Bank Inwestycyjny - http://www.eib.europa.eu/

Unia Europejska
Urz±d Komitetu Integracji Europejskiej – http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/
Unia Europejska on-line – http://europa.eu/
Europejski Trybunał Praw Człowieka – http://www.echr.coe.int/
Europejski Trybunał Sprawiedliwo¶ci – http://curia.europa.eu/

Stowarzyszenia
Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International Pierwszy Klub w Gdańsku – http://www.soroptimist.gdansk.pl


Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Ewa Oleszczuk

ul. Derdowskiego 7 lok. 125,
81-369 Gdynia

tel. 501-062-880

tel./fax 58 661-39-52

e-mail: eoleszczuk@radcagdynia.pl

 

Pokaż dojazd

Nawigacja:

© 2013 Kancelaria - Radca Prawny Ewa Oleszczuk Google+
Kancelaria - Radca Prawny
Ewa Oleszczuk
ul. Derdowskiego 7 lok. 125,
81-369 Gdynia
Zamknij mapę